Tilbake 13 år etter splittelsen

Søndag ligger det an til forsonende toner mellom frimenighetene Zion og Karisma Senter.