Etterlyser Andreas Bøe-galleri

Time kommune er nå over ett år på etterskudd med å plassere kunstsamlingen den fikk i gave fra Andreas Bøe på et egnet sted. Julaften 1999 undertegnet kommunen en avtale der den forpliktet seg til å ha et galleri klart innen to år, det vil si 24. desember i fjor. 2. etasje i Bryne Gamle Mølle har hele tiden vært aktuell, men står ennå ikke klar. Nå minner Arild Bøe, som er arving etter avdøde Andreas Bøe, om forpliktelsen, og peker på at eiendomsretten kan kreves tilbakeført. Bøe ber «snarest» om en skriftlig redegjørelse for framdriften.