Parkeringsopprør får støtte

Med tanke på boligmangelen, er det hårreisende at krav om parkeringsplasser skal hindre nye leiligheter, mener Per Anda i Natur og Ungdom.