Halve DBS-staben i ny jobb

Etter fire måneder er en tredel av de 120 overtallige fra Øglænd DBS fremdeles arbeidssøkere. I tillegg er 17 sykmeldt.