Vanntrøbbel på Hinna

Brudd på IVAR sin forsyningsledning gjør at enkelte abonnenter kan miste vannforsyningen, få misfarget vann eller redusert vanntrykk i en periode.