• Leif Arne Moi Nilsen (Frp) angrer ikke på at han opprettet støttegruppen for ekspropriasjonsofre på Facebook selv om det har medført langt mer arbeid enn han hadde regnet med. - All støtten jeg har fått fra ulike hold sier meg at dette arbeidet er viktig, sier politikeren. Carina Johansen

Skjerper kampen mot ekspropriasjon

Støttegruppen for ekspropriasjonsofre i Stavanger teller i dag nær 1400 medlemmer. Nå vil Leif Arne Moi Nilsen (Frp) registrere gruppen i Brønnøysundregisteret.