• Skolene må ta store kutt: 43 millioner kroner i første runde, like mye i neste runde, som kommer allerede i høst. Anders Minge

Stavanger kan måtte kutte 400 millioner

Stavanger mangler mellom 250-400 millioner for å få driften til å gå i hop neste år. Kuttene vil først og fremst ramme pleie og omsorg, skoler og barnehager.