• Blandemaskinen vil gå i Storgata gjennom hele Jærdagen, forteller Marianne Stangeland og Tor Olaf Lunde Geir Sveen

De støyper kjent jærbu

Mandag inntok de Bryne sentrum med blandemaskin og sveiseapparat. Før søndag — gjennom byens travleste uke - skal de ha gjenskapt Pinn-Ola.