• Tindafjellet vindkraftverk og Skurvenuten vindkraftverk FOTO: Multiconsult AS

Asko får bygge vindkraftverk på Jæren

Dagligvaregrossisten Asko Rogaland AS har fått tillatelse til å bygge to vindkraftverk i Gjesdal kommune. Målet er å bli selvforsynt med energi.