• Time-lensmann Arild Oftedal, til venstre, Hå-lensmann Oddvar Tengesdal og Klepp-lensmann Hans Kyllingstad får nå hjelp til å håndtere innbruddsbølgen på Jæren. Cornelius Munkvik

Setter inn ekstra ressurser i kampen mot tyvene

I et møte på Time lensmannskontor onsdag, ble det bestemt at flere skal jobbe med innbruddsbølgen på Jæren.