Vegsjefen skeptisk til Ryfast- lånet i DnB

Vegsjefen mener det er lite seriøst av Den norske Bank å inngå en avtale med et rent interesselskap om å finansiere et Ryfast— prosjekt som ennå er på et svært tidlig planstadium.