Rogaland igjen holdt utenfor

Rogaland er landets viktigste industrifylke, men heller ikke denne gangen ble det plass til noen fra Rogaland i Forskningsrådets styre.