Skoler og barnehager best ut i Time-måling

Ungdomsskoleelever i Time gir gode karakterer til skolene sine. Kommunen får mer vekslende skussmål fra brukere av barnevern-, helse— og sosialtjenester.