• Lucia og ternene hennar er godt førebudde til årets feiring. Frå venstre Oda Hustoft Gillesdal, Arabi Sivanersan, Lucia er Elise Aas Ersdal, Emma Noor Løvslett, Emilie Løgith Moe og Elena Bergfjord. Ingrid Hauge er også terne, men var ikkje til stades då bildet vart tatt. Jon Ingemundsen

Klare for Lucia-feiring

Kjolane passar. Belta sit som dei skal rundt livet, og krona er på plass. Sangane er innøvde. Årets Lucia og ternene hennar er klare til opptog og sang i Stavanger-gatene 13. desember.