• Martin S. Håland (Sp) (t.v.) fikk med seg samtlige posisjonspartnere Tore Andreas Haaland (Frp), ordførar Stanley Wirak (Ap), varaordførar Pål Morten Borgli (Frp), Annelin Tangen (Ap), Heidi Bjerga (SV) og Roald Armand Lende (Pp). Torkel Anstensrud Schibevaag

Sandnes avventer folkeavstemming

Senterpartiets Martin S. Håland fikk ikke tilslutning fra bystyret i Sandnes da han ville tidfeste en dato for folkeavstemming om kommunesammenslåing.