• 28 førsteklassinger begynner på Hommersåk skole mandag. Ove Heimsvik

Hommersåk skole klar for ny start

Økt kompetanse og fokus på forebyggende arbeid skal skape et tryggere læringsmiljø for elevene som har slitt med mobbeproblemer.