Vanskelig å få til skolekabalen

Har du skolebarn og skal flytte til en nybydel i nærmeste framtid, bør du melde fra til den nye skolen.Ellers risikerer du at barna dine havner i en overfylt klasse ellerpå «feil» skole