Maner til sykkelkamp

Sykkelbyen Sandnes trenger flere syklister. Derfor maner Jan Geir Fjogstad til sykkelbykamp mellom Sandnes og Stavanger.