Glede og kvalitet viktigst

Elevene skal komme inn her med et smil, og når de går ut skal de være enda gladere. Det er målet til den nye rektoren ved Sandnes Musikkskole.