Foreldre uenige med myndighetene om sikring av vei

Ungene i Smeaheia må krysse trafikkerte Gamle Somavei på vei til skolen. Hvem har ansvaret?