Vil ha fjernvarme til alle nye boligfelt

Alle nye utbygginger i Jærkommunene må få fjernvarmenett for vannbåren opp— varming.