Ryfast vinner fram i Strand

Ryfast har medvind i rørbru-land. Det er trolig flertall i Strand for å yte penger til utredning av tunnel mellom Solbakk og Stavanger, mens forhåndsbompenger og Årdalsfjordbru ikke faller i smak.