Sokndal vil bli best på næringshage

Attraktive arbeids— plasser skal lokke utflyttet ungdom tilbake til bygda. «Start i Sokndal» er i gang med forprosjektet.