Nei til Ogna-øl

OGNA: Både Svingen gatekjøkken og Ogna landhandel og servicesenter fikk nei på søknadene om å selge øl, da sakene var på kartet til hovedutvalget for helse og sosial.