Lover lite

Svenskene er kommet mye lengre, innrømmer Eirin Sundt, statssekretær i Samferdselsdepartementet.