- Dårlig menneskesyn

— Dette vitner om et menneskesyn som ikkeholder mål, sier Elsa Kristiansen.