Hørte Kjerag-hunden bjeffe nede i sprekken

Hunden som falt ned i en sprekk på Kjerag sist lørdag, lever fortsatt, fem døgn etter fallet.