• Til venstre: Brevet hvor "Ina" varslet om mobbing, trakassering og maktmisbruk. Til høyre: Den disiplionære reaskjonen fra Stavanger kommunes barnevernssjef.

- Kommunen har trolig brutt loven

To av landets fremste eksperter på varsling mener Stavanger kommunes advarsel mot "Ina" trolig bryter forbudet mot gjengjeldelse mot varslere. De mener også at kommuneledelsen sender feil signaler, hvis de ønsker en god varslingskultur.