Strandopprydding krever 15 årsverk

Det koster å gjenopprette fri ferdsel i strandsonen i Sandnes. Inntil 15 årsverk må til for å rydde opp i ulovlige bygg og stengsler.