Ett bein i oljå og ett i kulturen

Maiken Ims er nysgjerrig av natur og liker å gripe fatt i nye ting. Men framfor alt er hun en ledertype som liker å styre og bestemme, gjerne sammen med andre.