20 renholdere vil ha vekk sjefer

20 renholdere i Stavanger kommune har skrevet under på et opprop hvor de krever at to ledere må flyttes over til andre avdelinger.