Slik skjer ulykkene i bydelene

Ulykker som involverer myke trafikanter fordelt på de fem verste bydelene i perioden 2001–2012