Handelslaget kan bli 60 meter høgt

Nærbøs landemerke, Nærbø meieri, skal vera utgangspunktet når høgda på sentrumsbygga skal avgjerast.