Sola på kant med kommuneloven?

Formannskapet i Sola har flyttet budsjett— behandlingen til Kristiansand. Hvordan rimer det med demokratiske spilleregler om innsyn og deltakelse for folk flest?