De pårørende må få mase

Overlege Rolf Reierstad ved medisinsk avdeling ved Sentralsjukehuset i Stavanger (SiR) tror de pårørende ofte føler de må kjempe for at deres kjære skal få best mulig behandling i helsevesenet.