• Det var fredelig rundt frokostbordet hos familien Mihle Laugaland fredag, men mandag kan fire av dem være rammet av streik: Åsne (10) på Kampen skole, Aksel (16) på Kannik skole, Nora (4) i Bjergsted barnehage og mor Tone Laugaland på St. Svithun skole. Far Johan Mihle Laugaland skal dekke en eventuell streik for NRK Rogaland. Fredrik Refvem

Fire av fem i familien Mihle Laugaland kan bli ramma av streik

I familien Mihle Laugaland står både mor og dei tre borna på streikelistene – det kan bli eit problem måndag. Heldigvis har dei ei farmor som kan steppa inn.