Mangler høyverdig kollektivtilbud

— Vårt mål er å få ned andelen passasjerer som blir kjørt og hentet på flyplassen, sier Ina Eldøy, som er kommersiell sjef ved lufthavnen.