• Rektor Siri Jakobsen har måtte ansette flere for å håndtere spesielt krevende elever ved skolen dette skoleåret. Kristian Jacobsen

Elever er redde for å gå på skolen

Det har aldri vært flere utagerende elever på lavere trinn enn i år. Ansatte sykemelder seg, og flere har vært utsatt for vold og trusler. Det skriver rektor Siri Jakobsen i brev til oppvekstdirektøren.