• Naboene nyter ennå vårsola på St. Svithuns plass. Fra venstre Mira Muranova, Sidsel Margrethe Stene, Michael Holmboe og Svein Emil Stueland. Fredrik Refvem

Vegvesenet gir gass på St. Svithun plass

Til tross for heftige naboprotester, har Statens Vegvesen søkt kommunen om å bruke hele St. Svithuns plass til riggområde for Eiganestunnelen.