Viksveen-kjæremål i kø

Kjæremålene i Viksveen-saken står i kø. Viksveens advokat bringer også gårsdagens kjennelse om at innsynsfristen utsettes til 1. april, inn for Borgarting lagmannsrett.