Rørplugger fra Forus har erobret verden

For tre år siden var tre mann så vidt i gang med å utvikle enkongstanke. Nå omsetter 30 ansatte i PSI A.S for 70 millionerkroner, har 10 prosent avkastning og skal oppbemanne med 15personer.