Svindlet av drosjesjåfør

Da drosjekundene leverte kredittkort for å betale, sørget sjåførenfor å ta en kopi av magnetstripen. Denne solgte han til svindlere iutlandet.