Innskjerper adgang for straffe-rabatt

Høyesterett innskjerper kriminelle gjengangeres muligheter til å få rabatt på straffeutmålingen.