Dei står bak ny skule for ernæring

To Ålgård-kvinner kan ta mykje av æra for at Stavanger neste år får ei heilt ny utdanning. Denne blir eineståande her i landet.