• Hoggormen er på fremmarsj etter en mild og frostfattig vinter. Eivind Herredsvela (leserfoto)

Tidlige funn av hoggorm

Den milde vinteren og det gode været gjør at hoggormen kommer frem fra dvalen tidligere enn vanlig.