• Stavanger universitetssjukehus forsket uten godkjenning og har brutt helseforskningsloven, fastslår Statens helsetilsyn. Jon Ingemundsen

Forsket ulovlig på SUS

Stavanger universitetssjukehus forsket uten godkjenning og har brutt helseforskningsloven, fastslår Statens helsetilsyn. Måtte destruere biobank og stoppe forskningsprosjekt.