• Stavanger bystyre har satt av 25 millioner kroner for å gjøre noe med flaskehalser, eksempelvis ved "Rumag-krysset" som binder sammen E 39, Diagonalen, Nesbuveien og Madlaveien. Fredrik Refvem

Feide om flaskehalser

Veibyråkrater får politisk kjeft om flaskehalser: «Bruk sunt folkevett – ikke 22 millioner langs Breiavatnet.»