• "En må be om at SUS umiddelbart snur i denne saken. Behold de ansatte, evaluer, trekk så konklusjonen.", skriver Hans Kristian Sahlsten i Astma- og Allergiforbundet. Pål Christensen

19 hjertepasienter på gangen

Kapasiteten på SUS er sprengt. Onsdag måtte hele 19 hjertepasienter sove på gangen ved hjerteavdelingen.