Ingen ferjer mellom Stavanger og Tau

De fleste ferjeavganger er nå innstilt