• Fortsatt noen måneder med kø i Rennfast. FOTO: Torstein Lillevik

Rennfast-arbeid forlenges til ferien

Arbeidet med å oppgradere Rennfast-tunnelene blir ytterligere forsinket. Nå er det "til sommeren" som nevnes som tidspunkt for når arbeidet skal være ferdig.